DORADZTWO

CSR

 

Wdrażasz CSR? Sprawdź jak możemy pomóc.

PRZEJDŹ

KOMUNIKACJA

CSR

 

Problemy w komunikacji z interesariuszami?

PRZEJDŹ

Header

 

Oferujemy profesjonalne i dostosowane do indywidualnych wymagań szkolenia i usługi doradcze dla firm, które w swoich działaniach zamierzają dobrowolnie uwzględnić odpowiedzialność społeczną i środowiskową.

Wychodząc z założenia, że przedsiębiorstwa zostały powołane do przynoszenia zysków akcjonariuszom lub właścicielom nasze podejście opiera się na zasadzie 3P (People, Planet, Profit) znaną także jako The Triple Bottom Line. Oznacza to, że opracowując z naszymi klientami  strategię i działania na pierwszym miejscu stawiamy odpowiedzialność ekonomiczną (za zyski) uwzględniając odpowiedzialność za otoczenie społeczne (ludzie) i środowisko naturalne (planeta).

Nie ma szablonu wdrażania strategii odpowiedzialnej firmy. Zależy ona od wielu czynników i nawet w obrębie jednej branży strategie mogą różnić się, czasami znacznie. Oferujemy kompleksowe usługi doradcze, które w mają doprowadzić do pełnego wykorzystania korzyści z wdrażania ZR/CSR:

Wyzwania dla komunikacji tworzone przez wdrażanie strategii CSR są złożone, a sposoby skutecznego radzenia sobie z nimi, w świecie natłoku informacji, wciąż ewoluują. W takich warunkach zaangażowanie zainteresowanych stron i komunikacja mają coraz większe znaczenie dla skutecznego zarządzania ryzykiem, jednak z naszego doświadczenia wynika, że nadal są powszechnie postrzegane jako coś „na  później”. W niektórych przypadkach, po przeznaczeniu dużej ilości czasu i zasobów na opracowywanie strategii i rozwiązań CSR, wskaźniki obrazujące postępy w niewielkim stopniu docierają do interesariuszy. Szczególnie jest to widoczne wśród konsumentów i klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz do kontaktu osobistego, podczas którego będziemy mogli przybliżyć Państwu nasze podejście do Zrównoważonego Rozwoju/CSR.